Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Władze administracyjne

Małgorzata Rejnik, Z-ca Kanclerza WUM mgr Małgorzata Rejnik

Kanclerz
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 301
02-091 Warszawa
tel.: (22) 57 20 301
faks: (22) 57 20 361

e-mail: malgorzata.rejnik@wum.edu.pl

 

mgr Dorota Gawrońska-Wójcik
 
Zastępca Kanclerza
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 317
02-091 Warszawa  
tel: (22) 57 20 355
faks: (22) 57 20 361

e-mail: dorota.gawronska-wojcik@wum.edu.pl

 

mgr Jolanta Ilków
 
Kwestor

ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 402
02-091 Warszawa  
tel: (22) 57 20 402
faks: (22) 57 20 462

e-mail: jolanta.ilkow@wum.edu.pl

 

Jan Matłachowski, Z-ca Kanclerza ds. Eksploatacji mgr Jan Matłachowski

Zastępca Kanclerza ds. Eksploatacji

ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 315
02-091 Warszawa
tel.: (22) 57 20 354, 315
faks: (22) 57 20 371

e-mail: jan.matlachowski@wum.edu.plJan Matłachowski, Z-ca Kanclerza ds. Eksploatacjimgr inż. Wojciech Starczyński

Zastępca Kanclerza ds. Inwestycji


ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 315
02-091 Warszawa
tel.: (22) 57 20 315, 808
faks: (22) 57 20 371

e-mail: wojciech.starczynski@wum.edu.pl

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback