Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Szpitale – baza dydaktyczna WUM

Baza dydaktyczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego składa się z szpitali klinicznych i innych szpitali

PODMIOTY LECZNICZE

 1. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
  p.o. Dyrektora: Maciej Zabelski (od 24.10.2018)
  tel.: (22) 599 15 00, faks: (22) 599 15 02
  Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych: mgr Łukasz Radwański
  Zastępca Dyrektora ds. Medycznych: dr hab. n. med. Marcin Grabowski
  Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych: mgr inż. Beata Więcko
  ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
  tel. centrali: (22) 599 10 00, www.am.edu.pl/spcsk
 2. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny
  Dyrektor: prof. dr hab. n. med. Jacek Szaflik
  tel.: (22) 511 63 00, faks: (22) 511 63 01
  Naczelny Lekarz: lek. Grażyna Broniek
  ul. Sierakowskiego 13, 03-709 Warszawa
  tel. centrali: (22) 511 62 00, www.spkso.waw.pl
 3. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny
  Dyrektor: Robert Tomasz Krawczyk
  tel.: (22) 317 91 02, 317 91 33 szpital@spdsk.edu.pl
  Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa: lek. Marta Kuczabska
  Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych: Edyta Sobolewska
  Zastępca Dyrektora ds. Finansowych: Maciej Zabelski
  Zastępca Dyrektora ds. Techniczno – Eksploatacyjnych: Tadeusz Czerski
  ul. Żwirki i Wigury 63a, 02-091 Warszawa
  Punkt informacyjny: (22) 317 91 64. (22) 317 91 65
  Kancelaria: (22) 317 90 31, (22) 317 90 23, fax: (22) 317 90 27, www.spdsk.edu.pl
 4. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
  Dyrektor: mgr Anna Danuta Łukasik
  tel.: (22) 502 14 35, faks: (22) 502 21 39
  Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa: dr n med. Aleksandra Słabik-Ledóchowka
  Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych – Główny Księgowy: mgr Katarzyna Maroń
  Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych: mgr Ewa Dumała
  ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa
  tel. centrali: (22) 502 20 00, http://www.dzieciatkajezus.pl/
 5. Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej
  Dyrektor: mgr Ewa Piotrowska
  tel.: (22) 59 66 160, faks: (22) 59 66 474, sekretariat@szpitalkarowa.pl
  Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych: mgr Anastazja Więckiewicz
  Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa: lek. med. Robert Jarzębski
  Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa: mgr Marzena Sienicka 
  ul. Karowa 2, 00-315 Warszawa
  tel. centrali: (22) 59 66 100, www.szpitalkarowa.pl
 6. Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego sp. z o.o.
  Członek zarządu: Eugeniusz Koncewoj
  Członek zarządu: Maciej Olbryś
  Pl. Starynkiewicza 1/3, Warszawa
  tel. (22) 502 14 30, (22) 370 27 46
  www.uczkin.pl

DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE PODMIOTÓW LECZNICZYCH

 • Struktura zatrudnienia w podmiotach leczniczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2017 roku » pobierz plik
 • Struktura zatrudnienia w podmiotach leczniczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2017 roku na podstawie umów cywilnoprawnych » pobierz plik
 • Baza łóżkowa podmiotów leczniczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, stan w 2017 roku » pobierz plik
 • Liczba pacjentów hospitalizowanych w podmiotach leczniczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2017 roku » pobierz plik
 • Liczba porad udzielanych przez poradnie specjalistyczne w podmiotach leczniczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2017 roku » pobierz plik
 • Zbiorcze zestawienie danych podmiotów leczniczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za rok 2017 » pobierz plik

POZOSTAŁE PODMIOTY LECZNICZE BAZY DYDAKTYCZNEJ WUM

 1. Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
  Dyrektor: Andrzej Mazur
  tel.: (22) 825 15 66, faks: (22) 825 10 34
  ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa
  tel. centrali: (22) 825 20 31, www.szpitalnowowiejski.pl
 2. Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
  Prezes zarządu: mgr Elżbieta Makulska-Gertruda
  tel.: (22) 318 62 03, faks: (22) 318 62 05
  ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa
  tel. centrali: (22) 318 60 00, www.szpitalczerniakowski.waw.pl
 3. Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie sp. z o.o.                                      
  Prezes Zarządu Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.: mgr inż. Teresa Maria Bogiel
  tel.: (22) 326 53 50, faks: (22) 326 58 99
  ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa
  tel. centrali: (22) 326 55 00, www.szpital-brodnowski.waw.pl
 4. Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  Dyrektor: dr med. Dorota Gałczyńska-Zych
  tel.: (22) 56 90 353, faks: (22) 834 16 85
  ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
  tel. centrali: (22) 56 90 500, www.bielanski.med.pl
 5. Wojewódzki Szpital Zakaźny – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  Dyrektor: Agnieszka Kujawska-Misiąg
  tel.: (22) 33 55 225
  ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa
  tel. centrali: (22) 33 55 351-355, www.zakazny.pl
 6. Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza
  Dyrektor: mgr inż. Lidia Rudzka
  tel.: (22) 758 63 71, faks: (22) 758 75 70
  ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków
  tel. centrali: (22) 739 14 00, www.tworki.eu
 7. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota
  Dyrektor: Krzysztof Marcin Zakrzewski
  tel. Sekretariat dyr. 22 659 72 71, 22 823 12 19
  ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa
  tel.: centrala: (22) 822 32 21, 822 32 22, 822 32 23, 822 32 24, 822 32 25, www.szpzlo-ochota.pl, sekretariat@szpzlo-ochota.pl
 8. Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
  Dyrektor: Jarosław Rosłon
  ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa
  telefon: 22 47-35-383
  tel.:/faks: 22 815-67-39
  e-mail: kancelaria@mssw.pl
 9. Mazowiecki Szpital Wojewódzki „Drewnica” Sp. z o. o.
  Prezes Zarządu – Roman Robert Jędrzejczak
  ul. Karola Rychlińskiego 1, 05-091 Ząbki
  tel. (22) 781 68 43, faks: (22) 781 65 02; e-mail: sekretariat@drewnica.pl
  www.mswdrewnica.pl
P.o. Dyrektora jest obecnie Pan Adam Doliwa
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube