Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Wyniki konkursów i archiwum ofert pracy

Kierownik – nauczyciel akademicki w II Zakładzie Radiologii Klinicznej
13.02.2018

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w II Zakładzie Radiologii Klinicznej.

Nr ref. APL/1210/165/2018

[oferta w wersji pdf]

Kierownik – nauczyciel akademicki w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii Centrum Biostruktury
13.02.2018

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego  w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii Centrum Biostruktury. 

Nr ref. APL/1210/166/2018

[oferta w pliku pdf]

Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Medycyny Sądowej
13.02.2018

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Medycyny Sądowej.

Nr ref. APL/1210/167/2018

[oferta w pliku pdf]

Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Genetyki Medycznej
13.02.2018

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Genetyki Medycznej.

Nr ref. APL/1210/168/2018

[oferta w pliku pdf]

Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych
13.02.2018

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych. 

Nr ref. APL/1210/169/2018

[oferta w pliku pdf]

Kierownik-nauczyciel akademicki Zakładu Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej
02.02.2018

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika-nauczyciela akademickiego Zakładu Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej

nr ref APE/1210/1/8

[oferta w pliku pdf]

Kierownik- Lekarz Kierujący Oddziałem - nauczyciel akademicki w Klinice Psychiatrii Oddziału Fizjoterrapii
02.02.2018

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika- Lekarza Kierującego Oddziałem - nauczyciela akademickiego w Klinice Psychiatrii Oddziału Fizjoterrapii

Nr ref. APE/1210/2/18

[oferta w pliku pdf]  

Dyrektor Centrum Badań Przedklinicznych
23.01.2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Dyrektora Centrum Badań Przedklinicznych

Nr ref. APK/1210-1/2018

[oferta pracy w pliku pdf]

Dyrektor Centrum Badań Przedklinicznych
15.12.2017


Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Dyrektora Centrum Badań Przedklinicznych.

Nr ref. APK/1210-87/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Kierownik –Lekarz Kierujący Oddziałem - nauczyciel akademicki w Klinice Neurotraumatologii i Traumatologii Dzieci z Pododdziałem Okulistyki
10.11.2017

Dziekan II Wydziału Lekarskiego ogłosił konkurs na kierownika –Lekarza Kierującego Oddziałem - nauczyciela akademickiego w Klinice Neurotraumatologii i Traumatologii Dzieci z Pododdziałem Okulistyki.

Nr ref APE/1210/7/17

[Oferta pracy w pliku pdf] 

Kierownika - Lekarz Kierujący Oddziałem - nauczyciel akademicki w Klinice Gastroenterologii i Żywienia Dzieci
25.10.2017

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Lekarza Kierującego Oddziałem - nauczyciela akademickiego w Klinice Gastroenterologii i Żywienia Dzieci.

Nr ref. APL/1210/154/2017

 

Oferta pracy w wersji pdf

Kierownik Lekarz Kierujący Oddziałem SOR – nauczyciel akademicki w Zakładzie Medycyny Ratunkowej
25.10.2017

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Lekarza Kierującego Oddziałem SOR – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Medycyny Ratunkowej.

- Nr ref. APL/1210/155/2017

oferta pracy w wersjiu pdf

Dyrektor Centrum Badań Przedklinicznych
24.10.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Dyrektora Centrum Badań Przedklinicznych.

Nr ref. APK/1210-75/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego.
10.10.2017


Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego.

Nr ref.APK/1210/63/2017

[Oferta pracy w pliku pdf]

Kierownik – nauczyciel akademicki w Studium Historii Medycyny
25.08.2017


Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Studium Historii Medycyny.

Nr ref. APK/1210/ 1 /2017

[Oferta pracy w pliku pdf]

 

Kierownik Lekarz Kierujący Oddziałem SOR – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Medycyny Ratunkowej
30.06.2017

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Lekarza Kierującego Oddziałem SOR – nauczyciela akademickiego  w Zakładzie Medycyny Ratunkowej -

Nr ref. APL/1210/147/2017

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Kierownik - nauczyciel akademicki Katedry Farmacji Fizycznej i Bioanalizy
14.06.2017

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego Katedry Farmacji Fizycznej i Bioanalizy.

Nr ref. APF - 8   /2017

[oferta pracy w pliku pdf]

 

Kierownik – nauczyciel akademicki, lekarz kierujący Oddziałem w Klinice Neonatologii
01.06.2017

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego, lekarza kierującego Oddziałem w Klinice Neonatologii.

 Nr ref. ANZ/1220 -  1/ 10 / 2017

[oferta pracy w wwrsji pdf]

IX Warszawskie Dni Nauki o Żywienia Człowieka

W dniach 26-27 kwietnia br. już po raz dziewiąty odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka. Tematem sympozjum było „Żywienie w nieswoistych chorobach zapalnych jelit i w onkologii”. Wydarzeniu patronował JM Rektor WUM – prof. Mirosław Wielgoś.

Organizatorem konferencji był Zakład Żywienia Człowieka, Studenckie Koło Naukowe Dietetyków i Studenckie Koło Naukowe Żywienia Klinicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu.

Sympozjum otworzyła przewodnicząca Komitetu Naukowego - dr hab. Dorota Szostak-Węgierek, która przywitała Władze Wydziału, prelegentów oraz pozostałych uczestników wydarzenia. Do przybyłych zwrócił się także Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu – prof. Piotr Małkowski, który nawiązując do idei konferencji, wyraził się z uznaniem o pracy specjalistów zajmujących się żywieniem i zaapelował o należne im miejsce w świecie medycznym.

Na pierwszy dzień sympozjum złożyły się dwie sesje naukowe zatytułowane „Żywienie w nieswoistych chorobach zapalnych jelit” i „Żywienie w onkologii” oraz multimedialna sesja plakatowa. Spośród 12 zaprezentowanych plakatów, wybrano 3 prace, które nagrodziło Jury konkursu. Wyróżniono prace:

·        A. Czekajło , D. Różańskiej, A. Mandeckiej, Klaudii Konikowskiej, Malwiny Madalińskiej i Bożeny Regulskiej-Ilow (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)  pt. „Porównanie wzorów żywienia wyodrębnionych w grupie pacjentów z chorobą nowotworową”,

·        B. Stanuch, K. Kulik-Kupki, J. Nowak, I. Zieleń-Zynek, J. Kowalskiej, B. Zubelewicz-Szkodzińskiej z Zakładu Profilaktyki Chorób Żywieniowozależnych (Wydział

Zdrowia Publicznego  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach) pt. „Dieta matki a nowotwory wieku dziecięcego”

·         O. Barbarskiej,  A. Wesołowskiej (Wydział Nauki o Zdrowiu)2,4 i Katarzyny Karzel (Wydział Psychologii, UW) pt. „Zastosowanie analizy składu mleka w optymalizacji żywienia wcześniaków mlekiem biologicznej matki”.

Drugi dzień sympozjum, mający charakter konferencji studenckiej, rozpoczął się wykładem pt. „Wytyczne ESPEN w onkologii”, który wygłosił dr hab. n. med. Jacek Sobocki z Kliniki Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego WUM. Spotkanie wypełniły wystąpienia studenckie - podczas dwóch sesji swoje doniesienia naukowe przedstawiło piętnastu uczestników, którzy zostali wybrani przez Komitet Naukowy Konferencji.

Konferencja studencka zakończyła się rozstrzygnięciem konkursu i wręczeniem nagród, które otrzymali:  

- A. Toboła, P. Potyrała, Z Ogonowska, B. Cyman, M. Kiziak, N. Pilonis, A. Szmajdzińska, A, Rutkowski, T. Olesiński  ze[DS1]  Studenckiego Koła Naukowego „Onkoma” działającego przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie za pracę pt. „Użyteczność skali Nutritional Risk Screening 2002 (NRS 2002) w ocenie ryzyka powikłań pooperacyjnych u pacjentów onkologicznych”,  

- J. Burek ze Studenckiego Koła Naukowego „Punkreas” przy Klinice Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii CK MSWiA w Warszawie za pracę pt. „Powikłania pozajelitowe i choroby towarzyszące w przebiegu nieswoistych zapaleń jelit”

- oraz A. Wolska, H. Mruk, D. Pokrywka, D. Maciejewska, E. Stachowska, K. Skibicka, A. Brodkiewicz z Zakładu Biochemii i Żywienia Człowieka z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie za pracę pt. „Czy potrzebujemy standardów żywienia dla pacjenta poddawanego kriolipolizie?”.

Ponadto Komisja wyróżniła pracę K. Jaworskiej ze Studenckiego Koła Naukowego „Punkreas” przy Klinice Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii CK MSWiA w Warszawie pt. „Dietoterapia w nieswoistych chorobach zapalnych jelit”.

Konferencję zorganizowano we współpracy z Sekcją Dietetyki Medycznej Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu POLSPEN.


 [DS1]Podanie pełnych danych współautoreów wymagałoby rozwinięcia inicjałów, nie mam tych danych:

Użyteczność skali Nutritional Risk Screening 2002 (NRS 2002)

w ocenie ryzyka powikłań pooperacyjnych u pacjentów

onkologicznych.

A. Toboła

2

, P. Potyrała², Z. Ogonowska², B. Cyman², M.

Kiziak², N. Pilonis², A. Szmajdzińska², A. Rutkowski¹, T.

Olesiński¹ - ¹ Klinika Gastroenterologii Onkologicznej Centrum

Onkologii-Instytut w Warszawie, ² Studenckie Koło Naukowe

"Onkoma" przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej

Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie

 

Kierownik- nauczyciel akademicki w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej
01.06.2017

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej.

Nr ref. ANZ /1220 – 1/ 8  /2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Kierownik – nauczyciel akademicki– lekarz kierujący Oddziałem w Zakładzie Medycyny Ratunkowej Dzieci
01.06.2017

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego – lekarza kierującego Oddziałem w  Zakładzie Medycyny Ratunkowej Dzieci. 

Nr ref. ANZ/1220 - 1/ 9 /2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Kierownik - nauczyciel akademicki w Zakładzie Żywienia Człowieka
01.06.2017

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Żywienia Człowieka.

Nr ref. ANZ /1220 - 1/ 7 /2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Immunologii, Biochemii i Żywienia
01.06.2017

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Immunologii, Biochemii i Żywienia.

Nr ref. ANZ /1220 - 1 / 11 / 2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Kierownik – nauczyciel akademicki - Lekarz Kierujący Oddziałem w Katedrze i Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej
26.05.2017


Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego- Lekarza Kierującego Oddziałem w Katedrze i Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej.

Nr ref. APE/1210/3/17

[Oferta w pliku pdf]

Kierownik – nauczyciel akademicki - Katedry i Zakładu Patologii Ogólnej i Doświadczalnej II Wydziału Lekarskiego
26.05.2017


Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego Katedry i Zakładu Patologii Ogólnej i Doświadczalnej II Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APE/1210/4/17

[oferta w pliku PDF]

Kierownik – nauczyciel akademicki Zakładu Radiologii Pediatrycznej II Wydziału Lekarskiego
26.05.2017


Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego Zakładu Radiologii Pediatrycznej II Wydziału Lekarskiego

Nr ref. APE/1210/5/17

[Oferta pracy w pliku PDF]

Kierownik – nauczyciel akademicki Zakładu Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej Katedry i Kliniki Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych II Wydział Lekarskiego
26.05.2017


Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego Zakładu Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej Katedry i Kliniki Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych II Wydział Lekarskiego

Nr ref. APE/1210/6/17

[Oferta pracy w pliku PDF]

Kierownik - nauczyciel akademicki Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej
12.05.2017

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej.

Nr ref. APF - 1/2017

[ofert pracy w wersji pdf]

Kierownik - nauczyciel akademicki Zakładu Bromatologii
12.05.2017

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego Zakładu Bromatologii.

Nr ref. APF - 7 /2017

[ofeta pracy w wersji pdf]

Kierownik - nauczyciel akademicki Zakładu Chemii Fizycznej
12.05.2017

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego Zakładu Chemii Fizycznej.

Nr ref. APF - 2 /2017

[oferta pracz w wersji pdf]

 

Kierownik - nauczyciel akademicki Katedry Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii
12.05.2017

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego Katedry Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii.

Nr ref. APF -  3  /2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Kierownik - nauczyciel akademicki Zakładu Toksykologii
12.05.2017

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego Zakładu Toksykologii

Nr ref. APF - 4 /2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Kierownik - nauczyciel akademicki Zakładu Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej
12.05.2017

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego Zakładu Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej.

Nr ref. APF -  5  /2017

[oferta pracy w wersji pdf]

 

Kierownik - nauczyciel akademicki Zakładu Biochemii i Farmakogenomiki
12.05.2017

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego Zakładu Biochemii i Farmakogenomiki.

Nr ref. APF - 6  /2017

[oferta pracy w wersji pdf]

 

Kierownik-Ordynator nauczyciel akademicki w jednostce Kliniki Otorynolaryngologii WLD
28.04.2017

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika-Ordynatora nauczyciela akademickiego Kliniki Otorynolaryngologii WLD.

Nr ref. APLD/1210/2/2017

[oferta w wersji pdf]

Kierownik nauczyciel akademicki w jednostce Zakładu Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej
28.04.2017

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - ordynatora -nauczyciela akademickiego Zakładu Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej.

Nr ref. APLD/1210/1/2017

[oferta w pliku pdf]

Ordynator-Kierownik, nauczyciel akdemicki w Klinice Okulistyki
14.04.2017

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza na stanowisko Ordynatora-Kierownika, nauczyciela akdemickiego w Klinice Okulistyki.

Nr ref. APL/1210/141/2017

[oferta w pliku pdf]

Kierownik - nauczyciel akademicki w Zakładzie Dietetyki Klinicznej
05.04.2017

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Dietetyki Klinicznej.

Nr ref. ANZ /1220-1/ 1 /2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Kierownik - nauczyciel akademicki w Klinice Geriatrii
05.04.2017

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Klinice Geriatrii.

Nr ref. ANZ /1220 – 1/ 3  /2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Kierownik - nauczyciel akademicki w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej
05.04.2017

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej.

Nr ref. ANZ /1220-1/ 2 /2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Kierownik - nauczyciel akademicki w Zakładzie Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii
05.04.2017

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 

Nr ref. ANZ /1220 – 1/ 4  /2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Kierownik - nauczyciel akademicki w Zakładzie Pielęgniarstwa Społecznego
05.04.2017

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Pielęgniarstwa Społecznego.

Nr ref. ANZ /1220-1/ 6 /2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Kierownik - nauczyciel akademicki w Zakładzie Ratownictwa Medycznego
05.04.2017

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Ratownictwa Medycznego. 

Nr ref. ANZ /1220 – 1/ 5 / 2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Kierownik nauczyciel akademicki w: Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny
05.04.2017

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika nauczyciela akademickiego w: Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny.

Nr ref. APL/1210/150/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Kierownik, nauczyciel akademicki w Katedrze i Zakładzie Biochemii
17.03.2017

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika, nauczyciela akademickiego w Katedrze i Zakładzie Biochemii

Nr ref. APL/1210/146/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Kierownik, nauczyciel akademicki w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny
17.03.2017

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika, nauczyciela akademickiego w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny.

Nr ref. APL/1210/148/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Unieważnienie konkursu na stanowisko kierownika nauczyciela akademickiego w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny z powodu zawartych błędów w treści ogłoszenia, dotyczących wymaganych kwalifikacji i wymaganych dokumentów.

Kierownik - nauczyciel akademicki Zakładu Rehabilitacji Klinicznej
06.03.2017

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego Zakładu Rehabilitacji Klinicznej.

Nr ref. APE/1210/ 2 /17

[oferta pracy w wersji pdf]

Ordynator–Kierownik w: Klinice Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych; Katedrze i Klinice Otolaryngologii, Klinice Pediatrii i Endokrynologii; Katedrze i Klinice Psychiatrycznej; Kl. Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej
27.02.2017

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko  Ordynatora – Kierownika, nauczyciela akademickiego w jednostkach:

1.       Klinika Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych - Nr ref. APL/1210/140/2017
2.       Katedra i Klinika Otolaryngologii - Nr ref. APL/1210/142/2017
3.       Klinika Pediatrii i Endokrynologii - Nr ref. APL/1210/143/2017
4.       Katedra i Klinika Psychiatryczna - Nr ref. APL/1210/144/2017
5.       Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej - Nr ref. APL/1210/145/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Dyrektor Centrum Transferu Technologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
20.02.2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Transferu Technologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Nr ref. APK/1210- 6 /2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Kierownik - nauczyciel akademicki Zakładu Kardiologii Sportowej i Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej
03.02.2017

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego Zakładu Kardiologii Sportowej i Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej.

Nr ref. APE/1210/1/17

[oferta pracy w wersji pdf]

Ordynator-Kierownik- nauczyciel akademickiego II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej
20.01.2017

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora-Kierownika- nauczyciela akademickiego II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej.

Nr ref. APE/1210/9/16

[oferta pracy w pliku pdf]

Kierownik- nauczyciel akademicki Zakładu Biochemii
20.01.2017

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika- nauczyciela akademickiego Zakładu Biochemii.

Nr ref. APE/1210/8/16

[oferta pracy w wwersji pdf]

Ordynator-Kierownik- nauczyciel akademickiego Kliniki Neurotraumatologii i Traumatologii Dzieci z Pododdziałem Okulistyki
20.01.2017

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na funkcję Ordynatora-Kierownika- nauczyciela akademickiego Kliniki Neurotraumatologii i Traumatologii Dzieci z Pododdziałem Okulistyki 

nr ref. APE/1210/10/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Kierownik, nauczyciel akademicki w Zakładzie Immunologii Klinicznej
07.11.2016

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłsza konkurs na stanowisko Kierownika nauczyciela akademickiego w Zakładzie Immunologii Klinicznej IT.

Nr ref. APL/1210/135/2016

[oferta pracy w wersji pdf]

Ordynator- Kierownik nauczyciel akademicki w I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii; Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby; Katedrze i Klinice Pediatrii i Nefrologii
14.10.2016

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora – Kierownika nauczyciela akademickiego w jednostkach:

1.       I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii - Nr ref. APL/1210/135/2016
2.       Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby - Nr ref. APL/1210/136/2016
3.       Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii - Nr ref. APL/1210/137/2016

[oferta pracy w wersji pdf]

Kierownik – nauczyciel akademicki Katedry Farmacji Stosowanej
20.07.2016

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego Katedry Farmacji Stosowanej.

Nr ref. APF - 12/2016

[ oferta pracy w pliku PDF ]

Kierownik – nauczyciel akademicki Katedry Toksykologii Stosowanej
30.06.2016

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego Katedry Toksykologii Stosowanej.

Nr ref. APF -10/2016

[oferta pracy w wersji pdf]

Kierownik – nauczyciel akademicki Zakładu Nanotechnologii Farmaceutycznej i Nanotoksykologii
30.06.2016

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego Zakładu Nanotechnologii Farmaceutycznej i Nanotoksykologii.

Nr ref. APF -11/2016

[oferta pracy w wersji pdf]

Dyrektor Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii
21.06.2016

Prorektor ds. Kadr Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (jako centrum transferu technologii).

Nr ref. APK/1210/36/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Kierownik Laboratorium Badawczego – Bank Komórek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
17.06.2016

Prorektor ds. Kadr Warszawskiego Uniwersytetu Medyczneg ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Laboratorium Badawczego – Bank Komórek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Nr ref. APK/1210/27/16

[Szczegóły oferty w pliku pdf]

Kierownik Biura Prawnego
03.06.2016

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Biura Prawnego

Nr ref. APK/1210-25/2016

Oferta pracy w wersji pdf

Kierownik - ordynator, nauczyciel akademicki w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii
03.06.2016

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko kierownika-ordynatora nauczyciela akademickiego Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii.

Nr ref.APLD/1210/17/16

[Szczegóły oferty w pliku pdf]

Kierownik – nauczyciel akademicki, Zakładu Chemii Biomateriałów
03.06.2016

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego Zakładu Chemii Biomateriałów.

Nr ref. APF - 8/2016

[oferta pracy w wersji pdf]

Kierownik – nauczyciel akademicki Zakładu Farmakoekonomiki
03.06.2016

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego Zakładu Farmakoekonomiki.

Nr ref. APF -9/2016

[oferta pracy w pliku pdf]

Kliniczny Koordynator Świadczeń - Kierownik - nauczyciel akademicki w I Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
20.05.2016

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Klinicznego Koordynatora Świadczeń - Kierownika - nauczyciela akademickiego w I Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej. 

Nr ref. APE/1210/4/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Ordynator - Kierownik - nauczyciel akademicki w II Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej
20.05.2016

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora - Kierownika - nauczyciela akademickiego w II Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej. 

Nr ref. APE/1210/5/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Kierownik - nauczyciel akademicki w Zakładzie Biochemii
20.05.2016

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Biochemii. 

Nr ref. APE/1210/6/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Kierownik - nauczyciel akademicki w Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego.
20.05.2016

Dziekan I Wydziału Lekarskiego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego.

Nr ref. APL/1210/134/2016

[ oferta pracy w pliku pdf ]

Kierownik - nauczyciel akademicki w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej
12.05.2016

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej.

Nr ref. ANZ /1220 – 7/ 10  /2016

[oferta pracy w wersji pdf]

Kierownik – nauczyciel akademicki Zakładu Profilaktyki Onkologicznej
12.05.2016

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego Zakładu Profilaktyki Onkologicznej.

Nr ref. ANZ/1220 - 7/ 11 / 2016

[oferta pracy w wersji pdf]

Kierownik – nauczyciel akademicki Zakładu Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej
04.05.2016

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego Zakładu Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej.

Nr ref. APF -4/2016

[ oferta pracy w pliku PDF ]

Kierownik– nauczyciel akademicki Zakładu Farmakoekonomiki
04.05.2016

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego Zakładu Farmakoekonomiki.

Nr ref. APF -2/2016

[ oferta pracy w pliku PDF ]

Kierownik Studium Kształcenia Podyplomowego
04.05.2016

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Studium Kształcenia Podyplomowego.

Nr ref. APF -3/2016

[ oferta pracy w pliku pdf ]

Kierownik – nauczyciel akademicki Zakładu Chemii Organicznej
04.05.2016

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego Zakładu Chemii Organicznej.

Nr ref. APF -1/2016

[ oferta pracy w pliku pdf ]

Ordynator – Kierownik, nauczyciel akademicki w Katedrze i Klinice Neurologii oraz II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii
22.04.2016

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora – Kierownika, nauczyciela akademickiego w jednostkach:

 1.  Katedra i Klinika Neurologii - Nr ref. APL/1210/132/2016

 2.  II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Nr ref. APL/1210/133/2016

[Szczegóły oferty w pliku pdf]

Kierownik, nauczyciel akademicki w Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej oraz Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej
22.04.2016

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika, nauczyciela akademickiego w jednostkach:

1. Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej - Nr ref. APL/1210/130/2016

2. Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej - Nr ref. APL/1210/131/2016

[Szczegóły oferty w pliku pdf]

Ordynator - Kierownik – nauczyciel akademicki Kliniki Neonatologii
21.04.2016

 Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora - Kierownika –nauczyciela akademickiego Kliniki Neonatologii.

Nr ref. ANZ/1220 - 7/ 5 / 2016

[oferta pracy w wersji pdf]

Ordynator - Kierownik – nauczyciel akademicki Kliniki Psychiatrycznej WNoZ
21.04.2016

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora - Kierownika – nauczyciela akademickiego Kliniki Psychiatrycznej WNoZ.

Nr ref. ANZ/1220 -  7/ 6 / 2016

[oferta pracy w wersji pdf]

Ordynator - Kierownik –nauczyciel akademicki Zakładu Medycyny Ratunkowej Dzieci
21.04.2016

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora - Kierownika –nauczyciela akademickiego Zakładu Medycyny Ratunkowej Dzieci.

Nr ref. ANZ/1220 - 7/ 8 /2016

[oferta pracy w wrsji pdf]

Kierownik - nauczyciel akademicki w Zakładzie Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii
21.04.2016

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii.

Nr ref. ANZ/1220 -  7/ 7 / 2016

[oferta pracy w wersji pdf]

Kierownik - nauczyciel akademicki w Zakładzie Biologii Medycznej
21.04.2016

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Biologii Medycznej. 

Nr ref. ANZ/1220 -  7/ 9 /2016

[oferta pracy w wersji pdf]

Kierownik - nauczyciel akademicki Zakładu Radiologii Pediatrycznej
15.04.2016

Dziekan II Wydziału Lekarskiego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akdemickiego Zakładu Radiologii Pediatrycznej.

Nr ref. APE/1210/3/16

[oferta pracy w pliku pdf]

Ordynator - Kierownik - nauczyciel akademicki Kliniki Kardiologii Oddziału Fizjoterapii
15.04.2016

Dziekan II Wydziału Lekarskiego ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora - Kierownika - nauczyciela akademickiego Kliniki Kardiologii Oddziału Fizjoterapii.

Nr ref.: APE/1210/2/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Kierownika – nauczyciela akademickiego Zakładu Chemii Organicznej
04.04.2016

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego Zakładu Chemii Organicznej.

Nr ref. APF -1/2016

[ oferta pracy w wersji PDF ]

Ordynator - Kierownik - nauczyciel akademicki Kliniki Neurologii
29.02.2016

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora - Kierownika - nauczyciela akdemickiego Kliniki Neurologii.

Nr ref. APE/1210/1/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Kierownik - nauczyciel akademicki w Klinice Geriatrii
19.02.2016

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Klinice Geriatrii.

Nr ref. ANZ /1220 – 7/ 2  /2016

[oferta pracy w wrsji pdf]

Kierownik - nauczyciel akademicki w Zakładzie Ratownictwa Medycznego
19.02.2016

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Ratownictwa Medycznego.

Nr ref. ANZ /1220 – 7/ 4 / 2016

[oferta pracy w wersji pdf]

 

Kierownik - nauczyciel akademicki w Zakładzie Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii
19.02.2016

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Nr ref. ANZ /1220 – 7/ 3  /2016

[oferta pracy w wersji pdf]

Ordynator–Kierownik, nauczyciel akademicki w Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych.
20.01.2016

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora – Kierownika, nauczyciela akademickiego w Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych.

Nr ref. APL/1210/109/2015

[oferta pracy w wersji pdf]

Ordynator-Kierownik, nauczyciel akademicki w 7 jednostkach I Wydziału Lekarskiego
20.01.2016

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora – Kierownika  nauczyciela akademickiego w następujących jednostkach:

1.       Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci - Nr ref. APL/1210/110/2015
2.       Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej - Nr ref. APL/1210/111/2015
3.       Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej - Nr ref. APL/1210/113/2015
4.       Klinika Neurochirurgii - Nr ref. APL/1210/114/2015
5.       Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii - Nr ref. APL/1210/115/2015
6.       Klinika Hepatologii i Chorób Wewnętrznych Katedry Chirurgii Ogólnej,  Transplantacyjnej   i Wątroby –Nr ref. APL/1210/116/2015
7.       Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii - Nr ref. APL/1210/117/2015

[Oferta pracy w wersji pdf]

Kierownik - nauczyciel akademicki w 7 jednostkach I Wydziału Lekarskiego
20.01.2016

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika nauczyciela akademickiego w następujących jednostkach:

1. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego - Nr ref. APL/1210/118/2015
2. I Zakład Radiologii Klinicznej - Nr ref. APL/1210/119/2015
3. Zakład Immunologii Klinicznej IT - Nr ref. APL/1210/120/2015
4. Katedra i Zakład Biologii Ogólnej i Parazytologii CB - Nr ref. APL/1210/121/2015
5. Zakład Transplantologii i Centralny Bank Tkanek CB - Nr ref. APL/1210/122/2015
6. Zakład Historii Medycyny - Nr ref. APL/1210/123/2015
7. Zakład Medycyny Genomowej - Nr ref. APL/1210/112/2015

[oferta pracy w wersji pdf]

Nauczyciel akademicki, dyrektor w 3 jednostkach I Wydziału Lekarskiego
20.01.2016

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Nauczyciela akademickiego

1. Dyrektora Centrum Biostruktury– Nr ref. APL/1210/124/15
2. Dyrektora Studium Medycyny Molekularnej – Nr ref. APL/1210/125/15
3. Dyrektora Instytutu Transplantologii – Nr ref. APL/1210/126/15

[Oferta pracy w wersji pdf]

 

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej
30.10.2015

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie przy ul. Karowej 2.

Nr ref. APK/1210/36/2015

[oferta pracy w wersji pdf]

Ordynator – Kierownik, nauczyciel akademicki w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Instytutu Transplantologii
25.09.2015

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora – Kierownika nauczyciela akademickiego w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Instytutu Transplantologii.

Nr ref. APL/1210/108/2015

[oferta pracy w wersji pdf]

Dyrektor Biblioteki Uczelnianej
15.08.2015

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Biblioteki Uczelnianej.


Nr ref. APK/1210/21/2015

[ oferta pracy w wersji PDF ]

mgr Irmina Utrata
Kierownik-ordynator nauczyciel akademicki Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii
03.07.2015

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko   kierownika-ordynatora nauczyciela akademickiego Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii.

Nr ref.APLD/1210/17/15

[oferta pracy w wersji pdf]

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej
26.06.2015

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie przy ul. Karowej 2.

Nr ref. APK/1210/16/2015

[oferta pracy w wersji pdf]

Postępowanie konkursowe zamknięte bez rozstrzygnięcia
Ordynator - Kierownik, nauczyciel akademicki w Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii
07.06.2015

 

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora – Kierownika nauczyciela akademickiego w Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii

Nr ref. APL/1210/107/2015

[wersja pdf]

 

Ordynator-Kierownik, nauczyciel akademicki w Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych
07.06.2015

 

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora – Kierownika, nauczyciela akademickiego w Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych

Nr ref. APL/1210/106/2015

[wersja pdf]

Kierownik Centralnego Laboratorium Zwierząt Doświadczalnych
29.05.2015

Prorektor ds. Kadr Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Centralnego Laboratorium Zwierząt Doświadczalnych.

Nr ref. APK/1210-15/2015

[ wersja PDF ]

Ordynator - Kierownik Katedry i Kliniki Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych (Klinicznego Koordynatora Świadczeń) - nauczyciel akademicki
27.05.2015

Prorektor ds. Kadr Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora-Kierownika Katedry i Kliniki Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych (Klinicznego Koordynatora Świadczeń) - nauczyciela akademickiego.

Nr ref. APK/1210/5/15

[ wersja PDF ]

Ordynator – Kierownik - nauczyciel akademicki w Klinice Kardiochirurgii I Katedry i Kliniki Kardiologii, I Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej
30.04.2015

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora – Kierownika nauczyciela akademickiego w jednostkach: 

1. Klinice Kardiochirurgii I Katedry i Kliniki Kardiologii – Nr ref. APL/1210/98/2015
2. I Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii – Nr ref. APL/1210/99/2015
3. Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej – Nr ref. APL/1210/100/2015

[wersja pdf]

Kierownik - nauczyciel akademicki Zakładu Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej
24.04.2015

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akdemickiego Zakładu Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej.

Nr ref. APF -1/2015

[wersja pdf]

Kierownik - nauczyciel akademicki Zakładu Farmacji Stosowanej
24.04.2015

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika  - nauczyciela akademickiego Zakładu Farmacji Stosowanej.

Nr ref. APF -2/2015

[wersja pdf]

Kierownik - nauczyciel akademicki Zakładu Farmakoekonomiki
24.04.2015

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akdemickiego Zakładu Farmakoekonomiki.

Nr ref. APF - 3/2015

[wersja pdf]

Kierownik - nauczyciel akademicki w: Katedrze Protetyki Stomatologicznej, Zakładzie Stomatologii Zintegrowanej, Zakładzie Stomatologii Dziecięcej, w Zakładzie Mikrobiologii Stomatologicznej, Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej
24.04.2015

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego - prof. dr hab. n. med. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska ogłosiła konkursy na stanowiska:
- Kierownika - nauczyciela akademickiego w Katedrze Protetyki Stomatologicznej   
nr ref. APLD/1210/12/15
- Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Stomatologii Zintegrowanej   
nr ref. APLD/1210/13/15
- Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej    
nr ref. APLD/1210/14/15
- Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Mikrobiologii Stomatologicznej  
nr ref. APLD/1210/15/15
- Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej
nr ref. APLD/1210/16/15

Szczegóły ofert - wersja pdf

Ordynator - Kierownik - nauczyciel akademicki w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy i Implantologii
24.04.2015

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego - prof. dr hab. n. med. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska ogłosiła konkurs na stanowisko Ordynatora - Kierownika - nauczyciela akademickiego w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii

Nr ref. APLD/1210/17/15

[wersja pdf]

Kierownik Nauczyciel Akademicki w Zakładzie Historii Medycyny, Klinice Rehabilitacji, Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny
10.04.2015

 

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika nauczyciela akademickiego w jednostkach:

Zakładzie Historii Medycyny – Nr ref. APL/1210/102/2015
Klinice Rehabilitacji - Nr ref. APL/1210/104/2015
Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny – Nr ref. APL/1210/105/2015

[wersja pdf]

Kierownik, Nauczyciel Akademicki w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej z Odziałem Klinicznym Medycyny Rodzinnej i Chorób Wewnętrznych
10.04.2015

 

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Nauczyciela Akademickiego w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej z Oddziałem Klinicznym Medycyny Rodzinnej i Chorób Wewnętrznych

Nr ref. APL/1210/101/2015

[wersja pdf]

Kierownik Nauczyciel Akademicki w Zakładzie Immunologii Centrum Biostruktury
10.04.2015

 

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika nauczyciela akademickiego w Zakładzie Immunologii Centrum Biostruktury

Nr ref. APL/1210/103/2015

[wersja pdf]

Kierownik - nauczyciel akademicki w Zakładzie Radiologii Pediatrycznej
10.04.2015

 

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego Zakładu Radiologii Pediatrycznej

 Nr ref. APE/1210/ 2 /15

[wersja pdf]

konkurs zamknięty bez rozstrzygnięcia
Ordynator - Kierownik - nauczyciel akademicki w Klinice Kardiochirurgii i Chirurgii Ogólnej Dzieci
10.04.2015

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko
Ordynatora - Kierownika - nauczyciela akademickiegoi Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Ogólnej Dzieci

Nr ref. APE/1210/1/15

[wersja pdf]

prof. dr. hab. Maciej A. Karolczak
Ordynator - Kierownik Nauczyciel Akademicki w Klinice Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego
26.03.2015

 
Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko
Ordynatora – Kierownika Nauczyciela Akademickiego w Klinice Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego

Nr ref. APL/1210/97/2015

[wersja pdf]

 

Orydynator Kierownik - nauczyciel akademicki Kliniki Neonatologii
19.03.2015

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko
Ordynatora Kierownika –nauczyciela akademickiego Kliniki Neonatologii

Nr ref. ANZ/1220 - 7/ 3 /2015 

[wersja pdf]     

Kierownik - nauczyciel akademicki w Klinice Geriatrii
19.03.2015

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko  Kierownika - nauczyciela akademickiego w Klinice Geriatrii


Nr ref. ANZ /1220 – 7/ 4  /2015

[wersja pdf]

Kierownik - nauczyciel akademicki w Zakładzie Biofizyki i Fizjologii Człowieka
19.03.2015

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko  Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Biofizyki i Fizjologii Człowieka

 Nr ref. ANZ /1220 – 7/ 8 / 2015

[wersja pdf]

prof. dr hab. n. med. Jacek Przybylski
Kierownik nauczyciel akademicki w Zakładzie Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii
19.03.2015

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko  Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 Nr ref. ANZ /1220 – 7/ 6  /2015

[wersja pdf]

Kierownik - nauczyciel akademicki w Zakładzie Ratownictwa Medycznego
19.03.2015

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko  Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Ratownictwa Medycznego

 Nr ref. ANZ /1220 – 7/ 7 / 2015

[wersja pdf]

Kierownik - nauczyciel akademicki w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej
19.03.2015

 

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko  Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej

Nr ref. ANZ /1220 – 7/ 5  /2015

[wersja pdf]

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego ul. Banacha 1
06.03.2015

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego ul. Banacha 1

Nr ref. APK/1210/3/2015

[wersja pdf]

Postępowanie konkursowe zamknięte bez rozstrzygnięcia
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego ul. Marszałkowska 24
06.03.2015

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego ul. Marszałkowska 24

Nr ref. APK/1210/2/2015

[wersja pdf]

lek. Marta Kuczabska
Ordynator - Kierownik – nauczyciel akademicki Kliniki Położnictwa i Perinatologii
19.02.2015

 

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko  Ordynatora - Kierownika – nauczyciela akademickiego Kliniki Położnictwa i Perinatologii

Nr ref. ANZ/1220 - 7/ 1 /2015   

[wersja pdf]   

dr hab. n. med. Piotr Węgrzyn
Ordynator - Kierownik – nauczyciel akademicki Zakładu Medycyny Ratunkowej Dzieci
19.02.2015

 

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  ogłasza konkurs na stanowisko  Ordynatora - Kierownika – nauczyciela akademickiego Zakładu Medycyny Ratunkowej Dzieci

Nr ref. ANZ/1220 - 7/ 2 /2015  

[wersja pdf]    

Kierownik - orydynator, nauczyciel akademicki Kliniki Neurologii Dziecięcej
31.01.2015

Dziekan  Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko   kierownika - ordynatora  nauczyciela akademickiego Kliniki Neurologii Dziecięcej. 

 Nr ref. APLD/1210/11/14

[wersja pdf]

 

Kierownik - nauczyciel akademicki Zakładu Diagnostyki Chorób Przenoszonych Drogą Płciową Katedry Dermatologii i Wenerologii
23.12.2014

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora - Kierownika - nauczyciela akademickiego Zakładu Diagnostyki Chorób Przenoszonych Drogą Płciową Katedry Dermatologii i Wenerologii

Nr ref. APE/1210/9/14

[ wersja PDF ]

dr hab. Magdalena Malejczyk
Kierownik Katedry Dermatologii i Wenerologii
23.12.2014

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Katedry Dermatologii i Wenerologii

Nr ref. APE/1210/10/14

[ wersja PDF ]

prof.dr hab. Sławomir Majewski
Ordynator - Kierownik - nauczyciel akademicki Kliniki Neurotraumatologii i Traumatologii Dzieci z Pododdziałem Okulistyki
23.12.2014

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora - Kierownika - nauczyciela akademickiego Kliniki Neurotraumatologii i Traumatologii Dzieci z Pododdziałem Okulistyki

Nr ref. APE/1210/7/14

[ wersja PDF ]

Pan dr hab. med. Jarosław Andrychowski
Ordynator - Kierownik - nauczyciel akademicki Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym
23.12.2014

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora - Kierownika - nauczyciela akademickiego Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym

Nr ref. APE/1210/ 8 /14

[ wersja PDF ]

dr hab. med. Ernest Kuchar
Kierownik – profesor nadzwyczajny - nauczyciel akademicki Zakładu Medycyny Regeneracyjnej
23.12.2014

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – profesora nadzwyczajnego - nauczyciela akademickiego Zakładu Medycyny Regeneracyjnej

Nr ref. APE/1210/6/14

[ wersja PDF ]

Pan prof. dr hab. med. Mariusz Ratajczak
Profesor zwyczajny w Katedrze i Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych
12.12.2014

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Profesora zwyczajnego w Katedrze i Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych

Nr ref. APL/1210/89/14

[wersja pdf]

Kierownik, nauczyciel akademicki w Zakładzie Medycyny Ratunkowej
21.11.2014


Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika, nauczyciela akademickiego w Zakładzie Medycyny Ratunkowej

 Nr ref. APL/1210/92/2014

[wersja pdf]

Kierownik, nauczyciel akademicki w Zakładzie Historii Medycyny
21.11.2014


Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika, nauczyciela akademickiego w Zakładzie Historii Medycyny. 

 Nr ref. APL/1210/91/2014

[wersja pdf]

Ordynator - Kierownik, nauczyciel akademicki w Klinice Rehabilitacji
21.11.2014


Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora – Kierownika, nauczyciela akademickiego w Klinice Rehabilitacji.

Nr ref. APL/1210/90/2014

[wersja pdf]

 

Ordynator - Kierownik, nauczyciel akademicki w Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej
21.11.2014


Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora – Kierownika, nauczyciela akademickiego w  Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej

Nr ref. APL/1210/93/2014

[wersja pdf]

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego ul. Banacha 1A
07.11.2014

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego ul. Banacha 1A

Nr ref. APK/1210/35/2014

Konkurs unieważniono

[wersja w pliku pdf]

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego ul. Marszałkowska 24
07.11.2014

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa  Samodzielnego Publicznego Dziecięcego  Szpitala Klinicznego ul. Marszałkowska 24

Nr ref. APK/1210/36/2014

[wersja w pliku pdf]

Dyrektor SP Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie, ul. Karowa 2
16.10.2014


Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA SP Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie, ul. Karowa 2

Nr ref. APK/1210/33/2014

[wersja w pdf]

mgr Ewa Piotrowska
Dyrektor Biblioteki Uczelnianej
15.08.2014

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Biblioteki Uczelnianej

Nr ref. APK/1210/20/2014

[wersja pliku w pdf]

mgr Irmina Utrata
Kierownik nauczyciel akademicki Katedry Stomatologii Zachowawczej
20.06.2014

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika nauczyciela akademickiego Katedry Stomatologii Zachowawczej.

Nr ref. APLD/1210/10/14

[Wersja w pliku pdf]

Kierownik nauczyciel akademicki w Zakładzie Mikrobiologii Stomatologicznej
30.05.2014


Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego - Zakładu Mikrobiologii Stomatologicznej

Nr ref. APLD/1210/9/14

[wersja w pliku PDF]

Kierownik - nauczyciel akadmicki w Klinice Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego
15.05.2014

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika w Klinice Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego – Kierownika Klinicznego Oddziału Żywienia i Chirurgii.

Nr ref. ANZ /1220 – 7/ 9/ 2014

[wersja pliku w PDF]

Wynik konkursu: dr hab. n. o zdr. Jacek Sobocki

Kierownik - nauczyciel akadmicki w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej
15.05.2014

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej.

Nr ref. ANZ /1220 – 7/ 7 /2014

[wersja pliku w PDF]

Kierownik - nauczyciel akadmicki w Zakładzie Zdrowia Publicznego
15.05.2014


Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Zdrowia Publicznego.

Nr ref. ANZ /1220 - 7/ 8 / 2014

[wersja pliku w PDF]

Wynik konkursu: dr hab. n. o zdr. Adam Fronczak

Kierownik - nauczyciel akadmicki Zakładu Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej
05.05.2014

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Zakładu Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej.

Nr ref. APF -1/2014

[wersja pliku w PDF]

Kierownik – nauczyciel akademicki w Klinice Geriatrii
11.04.2014

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Klinice Geriatrii.

Nr ref. ANZ /1220-7/1/2014

[wersja pliku w PDF]

Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Ratownictwa Medycznego
11.04.2014

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Ratownictwa Medycznego.

Nr ref. ANZ /1220-7/3/2014

[wersja pliku w PDF]

Kierownik – nauczyciel akademicki Zakładu Profilaktyki Onkologicznej
11.04.2014

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko  Kierownika – nauczyciela akademickiego Zakładu Profilaktyki Onkologicznej.

Nr ref. ANZ/1220-7/5/2014

[wersja pliku w PDF]

Wynik konkursu: dr hab. n. med. Andrzej Deptała

Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii
11.04.2014

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Nr ref. ANZ /1220-7/2/2014

[wersja pliku w PDF]

Kierownik – nauczyciel akademicki Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego
11.04.2014

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego.

Nr ref. ANZ/1220-7/6/2014

[wersja pliku w PDF]

Wynik konkursu: dr hab. n. med. Jacek Imiela

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ogłasza konkurs na stanowisko

 

Kierownika – nauczyciela akademickiego

Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego

Nr ref. ANZ/1220-7/6/2014

Kierownik – nauczyciel akademicki Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego
11.04.2014

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego.

Nr ref. ANZ/1220-7/4/2014

[wersja pliku w PDF]

Wynik konkursu: dr hab. n. med. Bożena Czarkowska - Pączek

Konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego: Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej, Zakładu Chirurgii Stomatologicznej, Zakładu Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej
31.03.2014

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego:

1. Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej – Nr ref. APLD/1210/6/14
2. Zakładu Chirurgii Stomatologicznej – Nr ref. APLD/1210/7/14
3. Zakładu Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej – Nr ref. APLD/1210/8/14

[wersja pliku w PDF]

REKTOR WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie
21.03.2014

REKTOR WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie, ul. Lindley’a 4.

Nr ref. APK/1210-9/2014

[wersja pliku w PDF]

Wynik konkursu:

Wynik konkursu: prof. dr hab. n. med. Janusz Wyzgał

REKTOR WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie
21.03.2014

REKTOR WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie, ul. Marszałkowska 24/Działdowska 1.

Nr ref. APK/1210-8/2014

[wersja pliku w PDF]

Wynik konkursu: lek. Robert Krawczyk

Kierownik nauczyciel akademicki w: Zakładzie Biologii Ogólnej i Parazytologii, Katedry Biologii Ogólnej i Parazytologii Centrum Biostruktury; Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej
12.03.2014

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika nauczyciela akademickiego w:

 • Zakładzie Biologii Ogólnej i Parazytologii, Katedry Biologii Ogólnej i Parazytologii Centrum Biostruktury

Nr ref. APL/1210/85/2014

Wynik konkursu:prof. Leszek Szablewski

 • 2. Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej

Nr ref. APL/1210/86/2014

Wynik konkursu: prof. Grażyna Młynarczyk


[wersja pliku w PDF]

Ordynator – Kierownik nauczyciel akademicki w siedmiu jednostkach: Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Katedrze i Klinice Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii...
12.03.2014

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora – Kierownika nauczyciela akademickiego w jednostkach:

 • Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii – Nr ref. APL/1210/78/2014
  Wynik konkursu: prof. Rafał Krenke
 • Katedrze i Klinice Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii – Nr ref. APL/1210/79/2014
  Wynik konkursu: konkurs nierozstrzygnięty
 • Katedrze i Klinice Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych – Nr ref. APL/1210/80/2014
  Wynik konkursu: prof. Joanna Matuszkiewicz- Rowińska
 • Klinice Endokrynologii Ginekologicznej – Nr ref. APL/1210/81/2014
  Wynik konkursu: prof. Roman Smolarczyk
 • Katedrze i Klinice Pediatrii i Nefrologii – Nr ref. APL/1210/82/2014
  Wynik konkursu: prof. Maria Roszkowska- Blaim
 • Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej – Nr ref. APL/1210/83/2014
  Wynik konkursu: prof. Sławomir Nazarewski
 • Klinice Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych – Nr ref. APL/1210/84/2014
  Wynik konkursu: prof. Alicja Wiercińska- Drapało[wersja pliku w PDF]

Ordynator – Kierownik w Klinice Hepatologii i Chorób Wewnętrznych Katedry Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby
12.03.2014

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Nauczyciela Akademickiego Ordynatora – Kierownika w Klinice Hepatologii i Chorób Wewnętrznych Katedry Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby.

Nr ref. APL/1210/87/2014

Wynik konkursu: prof. Piotr Milkiewicz

[wersja pliku w PDF]

Ordynator – Kierownik – nauczyciel akademicki Kliniki Chorób Zakaźnych dla Dorosłych
21.02.2014

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora – Kierownika – nauczyciela akademickiego Kliniki Chorób Zakaźnych dla Dorosłych.    

Nr ref. APE/1210/3/14

[wersja pliku w PDF]

Wynik konkursu: dr hab. med. Andrzej Horban

Ordynator – Kierownik – nauczyciel akademicki Kliniki Neurochirurgii
21.02.2014

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora – Kierownika – nauczyciela akademickiego Kliniki Neurochirurgii.

Nr ref. APE/1210/2/14

[wersja pliku w PDF]

Wynik konkursu: prof. dr hab. med. Waldemar Koszewski

Ordynator – Kierownik – nauczyciel akademicki Katedry i Kliniki Okulistyki
21.02.2014

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora – Kierownika – nauczyciela akademickiego Katedry i Kliniki Okulistyki. 

Nr ref. APE/1210/1/14

[wersja pliku w PDF]

Wynik konkursu: prof. dr hab. med. Jacek Szaflik

Dziekan II Wydziału Lekarskiego

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ogłasza konkurs na stanowisko

Ordynatora – Kierownika – nauczyciela akademickiego

 

                         Katedry i Kliniki Okulistyki   

       Nr ref. APE/1210/1/14

Ordynator – Kierownik – nauczyciel akademicki II Kliniki Psychiatrycznej
21.02.2014

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora – Kierownika – nauczyciela akademickiego II Kliniki Psychiatrycznej.
     
Nr ref. APE/1210/4/14

[wersja pliku w PDF]

Wynik konkursu: prof. dr hab. med. Andrzej Kokoszka

Kierownik – nauczyciel akademicki Zakładu Radiologii Pediatrycznej.
21.02.2014

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego Zakładu Radiologii Pediatrycznej.
     
Nr ref. APE/1210/5/14

[wersja pliku w PDF]

Wynik konkursu :konkurs zamknięty bez rozstrzygnięcia.

Kierownik – Ordynator nauczyciel akademicki
31.12.2013

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Ordynatora nauczyciela akademickiego w jednostce.
 
Nr ref. APLD/1210/5/13

[wersja pliku w PDF]

Ordynator – kierownik nauczyciela akademickiego w jednostkach...
31.12.2013

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora – kierownika nauczyciela akademickiego w jednostkach:

 • Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych – Nr ref. APL/1210/76/2013
 • I Katedrze i Klinice Kardiologii – Nr ref. APL/1210/77/2013

[wersja pliku w PDF]

Ordynator – Kierownik nauczyciel jednostki
20.12.2013

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora – Kierownika nauczyciela jednostki.

Nr ref. APL/1210/73/2013
Nr ref. APL/1210/74/2013

[wersja pliku w PDF]

Kierownik – nauczyciel akademicki Katedry Ortopedii i Rehabilitacji
13.09.2013

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego Katedry Ortopedii i Rehabilitacji.

Nr ref. APE/1210/9/13

[wersja pliku w PDF]

prof. dr hab. med. Jarosław Deszczyński
Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Diagnostyki i Rehabilitacji Okulistycznej i Narządów Zmysłu
13.09.2013

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Diagnostyki i Rehabilitacji Okulistycznej i Narządów Zmysłu.

Nr ref. APE/1210/10/13

[wersja pliku w PDF]

prof. dr hab. med. Jacek Szaflik
Kierownik – nauczyciel akademicki Kliniki Psychiatrycznej
21.06.2013

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego Kliniki Psychiatrycznej.

Nr ref. ANZ/1220-7/12/2013

[wersja pliku w PDF]

Prof. dr hab. n. med. Agata Szulc Ordynator-Kierownik
Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Biologii Medycznej
21.06.2013

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Biologii Medycznej.

Nr ref. ANZ/1220-7/13/2013

[wersja pliku w PDF]

dr hab. Gabriela Olędzka
Dyrektor Uczelnianego Centrum Zdrowia Środowiskowego
07.06.2013

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Uczelnianego Centrum Zdrowia Środowiskowego.

Nr ref. ANZ/1220-7/11/2013

[wersja pliku w PDF]

Kierownik – nauczyciel akademicki Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego
07.06.2013

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego.

Nr ref. ANZ/1220-7/10/2013

[wersja pliku w PDF]

Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Biochemii
29.05.2013

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika nauczyciela akademickiego w Zakładzie Biochemii.  

Nr ref. APE/1210/6/13

[wersja pliku w PDF]

dr hab. n. chem. Marzena Jankowska-Anyszka
Kierownik – nauczyciel akademicki w jednostce Zakładzie Historii Medycyny
24.05.2013

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika nauczyciela akademickiego w jednostce Zakładzie Historii Medycyny.

Nr ref. APL/1210/71/2013

[wersja pliku w PDF]

Ordynator – Kierownik – nauczyciel akademicki w Klinice Rehabilitacji
24.05.2013

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora – Kierownika nauczyciela akademickiego w Klinice Rehabilitacji.

Nr ref. APL/1210/73/2013

[wersja pliku w PDF]

Kierownik – nauczyciel akademicki w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej
24.05.2013

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika nauczyciela akademickiego w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej.

Nr ref. APL/1210/72/2013

[wersja pliku w PDF]

Dr hab. n. med. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska
Kierownik – nauczyciel akademicki w Klinice Geriatrii
07.05.2013

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - Nauczyciela Akademickiego w Klinice Geriatrii.

Nr ref. ANZ /1220-7/4/2013

[wersja pliku w PDF]

p.o. kierownika – prof. dr hab. Krzysztof Galus
Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Dydaktyki i Efektów Kształcenia
07.05.2013

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – Nauczyciela Akademickiego w Zakładzie Dydaktyki i Efektów Kształcenia.

Nr ref. ANZ /1220-7/3/2013

[wersja pliku w PDF]

dr hab. n. o zdr. Joanna Gotlib
Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii
07.05.2013

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – Nauczyciela Akademickiego w Zakładzie Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Nr ref. ANZ /1220-7/1/2013

[wersja pliku w PDF]

p.o. kierownika - dr Dariusz Kosson
Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Ratownictwa Medycznego
07.05.2013

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – Nauczyciela Akademickiego w Zakładzie Ratownictwa Medycznego

Nr ref. ANZ /1220-7/2/2013

[wersja pliku w PDF]

p.o. kierownika – dr Grzegorz Michalak
Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Zdrowia Publicznego
07.05.2013

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – Nauczyciela Akademickiego w Zakładzie Zdrowia Publicznego.

Nr ref. ANZ /1220-7/8/2013

[wersja pliku w PDF
]

Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa
07.05.2013

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – Nauczyciela Akademickiego w Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa.

Nr ref. ANZ/1220-7/6/2013

[wersja pliku w PDF]

dr hab. n. med. Andrzej Krupienicz
Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Pielegniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego
07.05.2013

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Pielegniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego.

Nr ref. ANZ /1220-7/7/2013

[wersja pliku w PDF]

prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski
Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Biologii Medycznej
07.05.2013

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – Nauczyciela Akademickiego w Zakładzie Biologii Medycznej.

Nr ref. ANZ /1220-7/5/2013

[wersja pliku w PDF]

Dr hab. n. o zdr. Gabriela Olędzka
Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Żywienia Człowieka
07.05.2013

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – Nauczyciela Akademickiego w Zakładzie Żywienia Człowieka.

Nr ref. ANZ /1220-7/9/2013

[wersja pliku w PDF]

dr hab. n. o zdr. Dorota Szostak-Węgierek
Kierownik – nauczyciel akademicki w jednostkach: Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej, Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej...
26.04.2013

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika nauczyciela akademickiego w jednostkach.

1. Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej – Nr ref. APL/1210/57/2013
2. Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej – Nr ref. APL/1210/58/2013
3. Zakładzie Immunologii Klinicznej Instytutu Transplantologii – Nr ref. APL/1210/59/2013
4. Zakładzie Medycyny Zapobiegawczej i Higieny Instytutu Medycyny Społecznej – Nr ref. APL/1210/60/2013
5. Zakładzie Medycyny Nuklearnej – Nr ref. APL/1210/61/2013
6. Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii Centrum Biostruktury – Nr ref. APL/1210/62/2013

[wersja pliku w PDF]

ad. 1. Prof. Bogdan Ciszek, ad. 2. Dr hab. n. med. Dagmara Mirowska-Guzel; ad.3. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Górski; ad. 4. Prof. dr hab. n. med. Longina Kłosiewicz-Latoszek; ad.5. Prof. dr hab. n. med. Leszek Królicki; ad.6. Prof. dr hab. n. med. Jacek Malejczyk
Ordynator – Kierownik nauczyciel akademicki w jednostkach: II Klinika Położnictwa i Ginekologii II Katedry Położnictwa i Ginekologii, Katedra i Klinice Dermatologicznej, Katedra i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
26.04.2013

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora – Kierownika nauczyciela akademickiego w jednostkach.

1. II Klinice Położnictwa i Ginekologii II Katedry Położnictwa i Ginekologii – Nr ref. APL/1210/63/2013
2. Katedrze i Klinice Dermatologicznej – Nr ref. APL/1210/64/2013
3. Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu – Nr ref. APL/1210/65/2013
4. Klinice Chirurgii Dziecięcej – Nr ref. APL/1210/66/2013
5. Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej – Nr ref. APL/1210/67/2013
6. Klinice Neurochirurgii – Nr ref. 1210/68/2013
7. Klinice Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Instytutu Transplantologii – Nr ref. APL/1210/69/2013
8. Klinice Gastroenterologii i Żywienia Dzieci – Nr ref. APL/1210/70/2013

[wersja pliku w PDF]

ad.1. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski; ad. 4. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kamiński Ordynator-Kierownik; ad. 5. Prof. dr hab. n. med. Ireneusz Krasnodębski Ordynator-Kierownik; ad.6. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Marchel Ordynator-Kierownik; ad. 7. Prof. dr hab. n. med. Leszek Pączek Ordynator-Kierownik; ad. 8. Dr hab. n. med. Piotr Albrecht
Kierownik – nauczyciel akademicki w I Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
12.04.2013

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora – Kierownika Nauczyciel Akademicki w I Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej.

Nr ref. APE/1210/8/13

[wersja pliku w PDF]

prof. dr hab. med. Piotr Ciostek
Kierownik – nauczyciel akademicki w Katedrze i Klinice Okulistyki
12.04.2013

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora – Kierownika Nauczyciela Akademickiego w Katedrze i Klinice Okulistyki.

Nr ref. APE/1210/7/13

[wersja pliku w PDF]

konkurs zamknięty
Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej
12.04.2013

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Nauczyciela Akademickiego w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.

Nr ref. APE/1210/5/13

[wersja pliku w PDF]

Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej
12.04.2013

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Nauczyciela Akademickiego w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.

Nr ref. APE/1210/5/13

[wersja pliku w PDF]

prof. dr hab. med. Wiesław Jakubowski
Kierownik – nauczyciel akademicki Katedry Farmacji Stosowanej i Bioinżynierii
05.04.2013

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego Katedry Farmacji Stosowanej i Bioinżynierii.

Nr ref. APF -6/2013

[wersja pliku w PDF]

Prof. dr hab. n. farm. Maciej Małecki
Kierownik – nauczyciel akademicki Zakładu Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej
05.04.2013

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika nauczyciela akademickiego Zakładu Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej.

Nr ref. APF -7/2013

[wersja pliku w PDF]

Kierownika nauczyciel akademicki w Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii
05.04.2013

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika nauczyciela akademickiego w Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii.

Nr ref. APE/1210/2/13

[wersja pliku w PDF]

dr hab. med. Dariusz Białoszewski
Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Psychologii Medycznej
05.04.2013

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika nauczyciela akademickiego w Zakładzie Psychologii Medycznej.

Nr ref. APE/1210/4/13

[wersja pliku w PDF]

dr hab. med. Krzysztof Owczarek
Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Radiologii Pediatrycznej
05.04.2013

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika nauczyciela akademickiego w Zakładzie Radiologii Pediatrycznej.

Nr ref. APE/1210/3/13

[wersja pliku w PDF]

nikt się nie zgłosił
Kierownik – nauczyciel akademicki w Katedrze Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii
29.03.2013

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika nauczyciela akademickiego w Katedrze Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii.

Nr ref. APF - 1/2013

[wersja pliku w PDF]

Prof. dr hab. n. farm. Marek Naruszewicz
Kierownik – nauczyciel akademicki w Katedrze i Zakładzie Biologii i Botaniki Farmaceutycznej
29.03.2013

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika nauczyciela akademickiego w Katedrze i Zakładzie Biologii i Botaniki Farmaceutycznej.

Nr ref. APF-3/2013

[wersja pliku w PDF]

Dr hab. n. farm. Agnieszka Pietrosiuk
Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Bioanalizy i Analizy Leków
29.03.2013

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika nauczyciela akademickiego w Zakładzie Bioanalizy i Analizy Leków.

Nr ref. APF - 5/2013

[wersja pliku w PDF]

Dr hab. n. farm. Piotr Wroczyński
Kierownik – nauczyciel akademicki w Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego
29.03.2013

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Nauczyciela Akademickiego w Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego.

Nr ref. APF - 2/2013

[wersja pliku w PDF]

Kierownik – nauczyciel akademicki w Katedrze Biochemii i Chemii Klinicznej
29.03.2013

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika nauczyciela akademickiego w Katedrze Biochemii i Chemii Klinicznej.

Nr ref. APF - 4/2013

[wersja pliku w PDF]

Prof. dr hab. n. farm. Grażyna Nowicka
Kierownik – nauczyciel akademicki Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia; Kierownik – nauczyciela akademickiego Zakładu Mikrobiologii Stomatologicznej
15.03.2013

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko:

1. Kierownika – nauczyciela akademickiego Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia

Nr ref. APLD/1210/3/13

2. Kierownika – nauczyciela akademickiego Zakładu Mikrobiologii Stomatologicznej

Nr ref. APLD/1210/4/13

[wersja pliku w PDF]

ad.1. Prof. dr hab. n. med. Renata Górska
Kierownik Katedry Stomatologii Zachowawczej oraz Kierownik Zakładu Stomatologii Zintegrowanej
08.02.2013

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko

1. Kierownika Katedry Stomatologii Zachowawczej – Nr ref. APLD/1210/1/13
2. Kierownika Zakładu Stomatologii Zintegrowanej – Nr ref. APLD/1210/2/13

[wersja pliku w PDF]

ad. 1. Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Jodkowska; ad. 2. Dr hab. n. med. Izabela Strużycka
Kierownik Studium Języków Obcych Nauczyciel Akademicki
07.12.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Studium Języków Obcych Nauczyciela Akademickiego.

Nr. Ref. APL/1210/56/12

[wersja pliku w PDF]

dr n. hum. Maciej Ganczar
Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego
30.11.2012

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego.

Nr ref. ANZ/1220-7/13/2012

[wersja pliku w PDF]

Dyrektor Nauczyciel Akademicki w Centrum Biostruktury
16.11.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Nauczyciela Akademickiego w Centrum Biostruktury.

Nr. Ref. APL/1210/55/12

[wersja pliku w PDF]

Prof. Bogdan Ciszek
Ordynator – Kierownik nauczyciel akademicki w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Instytutu Transplantologii
16.11.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora – Kierownika nauczyciela akademickiego w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Instytutu Transplantologii.

Nr ref. APL/1210/54/12

[wersja pliku w PDF]

Prof. Andrzej Chmura
Dyrektor Instytutu Stomatologii nauczyciel akademicki
12.06.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Instytutu Stomatologii nauczyciela akademickiego.

Nr ref. APL/1210/53/12

[wersja pliku w PDF]

Kierownik Zakładu Immunologii, Biochemii i Żywienia
01.06.2012

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Zakładu Immunologii, Biochemii i Żywienia.

Nr ref. ANZ/1220-7/11/2012

[więcej w pliku PDF]

Dyrektor Uczelnianego Centrum Zdrowia Środowiskowego
01.06.2012

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Uczelnianego Centrum Zdrowia Środowiskowego.

Nr ref. ANZ /1220-7/12/2012

[plik w wersji PDF]

Kierownik w Katedrze i Zakładzie Chemii Leków
25.05.2012

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika w Katedrze i Zakładzie Chemii Leków.

Nr ref. APF-8/2012

[wersja pliku w PDF]

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie
24.05.2012

REKTOR WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie, ul. Sierakowskiego 13.

Nr ref. APK2/1210-12/2012

[wersja pliku w PDF]

Kierownik w Zakładzie Badania Środowiska
20.04.2012

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika w Zakładzie Badania Środowiska.

Nr ref. APF-7/2012

[wersja pliku w PDF]

Nauczyciel Akademicki - kierownik Zakładu Ortodoncji Instytutu Stomatologi; kierownika Zakładu Chirurgii Stomatologicznej
20.04.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Nauczyciela Akademickiego.                 

1.kierownika Zakładu Ortodoncji Instytutu Stomatologii – Nr ref. APL/1210/48/12 

2.kierownika Zakładu Chirurgii Stomatologicznej – Nr ref. APL/1210/49/12 

[plik w wersji PDF]                                                                                                                      

Nauczyciel akademicki – ordynator – kierownik Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej; ordynator – kierownik Kliniki Chirurgii Czaszkowo–Szczękowo–Twarzowej Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii
20.04.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Nauczyciela akademickiego.                 

1.ordynatora – kierownika Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej – Nr ref. APL/1210/50/12

2.ordynatora – kierownika Kliniki Chirurgii Czaszkowo–Szczękowo–Twarzowej Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii – Nr ref. APL/1210/51/12

[wersja pliku w PDF]

Kierownik Kliniki Neurologii WNoZ
12.04.2012

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Kliniki Neurologii WNoZ.

Nr ref. ANZ/1220-7/9/2012

[wersja w pliku PDF]

Kierownik Zakładu Biologii Medycznej
12.04.2012

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Zakładu Biologii Medycznej.

Nr ref. ANZ/1220-7/6/2012

[wersja w pliku PDF]

Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego
12.04.2012

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego.

Nr ref. ANZ/1220-7/7/2012

[wersja w pliku PDF]

Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego
12.04.2012

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego.

Nr ref. ANZ/1220-7/8/2012

[wersja w pliku PDF]

Kierownik Kliniki Neurologii – Zakładowy Koordynator Świadczeń
12.04.2012

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Kliniki Neurologii – Zakładowego Koordynatora Świadczeń.

Nr ref. ANZ /1220-7/9/2012

[wersja pliku w PDF]

Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego – Kierownik Oddziału
12.04.2012

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego – Kierownika Oddziału.

Nr ref. ANZ /1220-7/8/2012

[wersja pliku w PDF]

Kierownik Zakładu Immunologii i Żywienia
09.04.2012

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Zakładu Immunologii i Żywienia.

Nr ref. ANZ/1220-7/10/2012

[wersja w pliku PDF]

Konkurs został odwołany
Ordynator - Kierownik nauczyciel akademicki; w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii; w III Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
16.03.2012

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora - Kierownika nauczyciela akademickiego

 1. w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Nr ref. APE/1210/1/12
 2. w III Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Nr ref. APE/1210/2/12

[plik w wersji PDF]

ad. 1. dr hab. med. Paweł Piątkiewicz; ad. 2. dr hab. med. Artur Mamcarz
Kierownik nauczyciel akademicki w Zakładach: Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii; Bioetyki i Humanistycznych Podstaw Medycyny; Radiologii Pediatrycznej
16.03.2012

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika nauczyciela akademickiego.

 1. w Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii Nr ref. APE/1210/9/12
 2. w Zakładzie Bioetyki i Humanistycznych Podstaw Medycyny Nr ref. APE/1210/11/12
 3. w Zakładzie Radiologii Pediatrycznej Nr ref. APE/1210/12/12

[wersja w pliku PDF]

ad. 2. prof. dr hab. med. Tomasz Pasierski
Ordynator - Kierownik nauczyciel akademicki w II Katedrze i Klinice Kardiochirurgii i Chirurgii Ogólnej Dzieci; w Klinice Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej; w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego; w Klinice Chorób Zakaźnych Wieku Dzie
16.03.2012

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora - Kierownika nauczyciela akademickiego

 1. w II Katedrze i Klinice Kardiochirurgii i Chirurgii Ogólnej Dzieci Nr ref. APE/1210/3/12
 2. w Klinice Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej Nr ref. APE/1210/4/12
 3. w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Nr ref. APE/1210/5/12
 4. w Klinice Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Nr ref. APE/1210/6/12

[wersja w pliku PDF]

ad. 1. prof. dr hab. med. Maciej A. Karolczak; ad. 2. prof. dr hab. med. Bożena Werner; ad. 5. prof. dr hab. med. Tomasz Wolańczyk; ad. 4. dr hab. med. Magdalena Marczyńska
Ordynator - Kierownik nauczyciel akademicki w Klinice: Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii; Dermatologii i Wenerologii
16.03.2012

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora - Kierownika nauczyciela akademickiego

 1. w Klinice Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii Nr ref. APE/1210/7/12
 2. w Klinice Dermatologii i Wenerologii Nr ref. APE/1210/8/12

[wersja w pliku PDF]

ad. 1. dr hab. med. Bartosz Łoza; ad. 2. prof. dr hab. med. Sławomir Majewski
Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - Nauczyciel akademicki
09.03.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - Nauczyciela akademickiego

Nr ref. APL/1210/26/12 

[ plik w formacie PDF ]

Dyrektor Muzeum Historii Medycyny - Profesor nadzwyczajny
09.03.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Muzeum Historii Medycyny - Profesora nadzwyczajneg.

Nr ref. APL/1210/27/12

[ plik w formacie PDF ]

Nauczyciel akademicki
09.03.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Nauczyciela akademickiego.

1. Dyrektora Instytutu Transplantologii – Nr ref. APL/1210/28/12
2. Dyrektora Instytutu Medycyny Społecznej – Nr ref. APL/1210/29/12
3. Dyrektora Studium Medycyny Molekularnej – Nr ref. APL/1210/30/12
4. Dyrektora Centrum Biostruktury – Nr ref. APL/1210/31/12

[ plik w formacie PDF ]

Kierownik - nauczyciel akademicki
09.03.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w jednostkach:

1. Kierownika II Zakładu Radiologii Klinicznej – Nr ref. APL/1210/32/12
2. Kierownika Katedry i Zakładu Patomorfologii Centrum Biostruktury – Nr ref. APL/1210/33/12 3. Kierownika Zakładu Biologii Ogólnej i Parazytologii – Nr ref. APL/1210/34/12
4. Kierownika Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej – Nr ref. APL/1210/35/12
5. Kierownika Zakładu Genetyki Medycznej – Nr ref. APL/1210/36/12
6. Kierownika Zakładu Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych – Nr ref. APL/1210/37/12
7. Kierownika Katedry i Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej – Nr ref. APL/1210/38/12

[ plik w formacie PDF ]

Ordynator - Kierownik - nauczyciel akademicki
09.03.2012

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora - Kierownika - nauczyciela akademickiego w jednostkach:

1. w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii – Nr ref. APL/1210/39/12
2. w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby – Nr ref. APL/1210/40/12 - wyniki konkursu: prof. Marek Krawczyk
3. w Katedrze i Klinice Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych – Nr ref. APL/1210/41/12
4. w Katedrze i Klinice Pediatrii i Nefrologii – Nr ref. APL/1210/42/12
5. w Klinice Pediatrii – Nr ref. APL/1210/43/12
6. w Katedrze i Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej – Nr ref. APL/1210/44/12
7. w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Instytutu Transplantologii – Nr ref. APL/1210/45/12
8. w Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Instytutu Stomatologii – Nr ref. APL/1210/46/12 9. w Klinice Chorób Odzwierzęcych i Tropikalnych – Nr ref. APL/1210/47/12

[ plik w wersji PDF ]

Kierownik Kliniki Geriatrii
09.03.2012

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Kliniki Geriatrii.

Nr ref. ANZ /1220-7/2/2012

[wersja w pliku PDF]

Kierownik Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia
09.03.2012

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia.

Nr ref. ANZ /1220-7/3/ 2012

[wersja w pliku PDF]

prof. dr hab. n. med. Janusz Wyzgał
Kierownik Zakładu Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii
09.03.2012

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Zakładu Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Nr ref. ANZ /1220-7/4/2012

[wersja w pliku PDF]

Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Nefrologicznego
09.03.2012

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Zakładu Pielęgniarstwa Nefrologicznego.

Nr ref. ANZ /1220-7/5/ 2012

[wersja w pliku PDF]

Kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego
09.03.2012

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Zakładu Ratownictwa Medycznego.

Nr ref. ANZ /1220-7/1/2012

[wersja w pliku PDF]

Kierownik w Katedrze i Zakładzie Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej
03.03.2012

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika w Katedrze i Zakładzie Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej

Nr ref. APF -2/2012

[wersja w pliku PDF]

Kierownik w Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Człowieka
03.03.2012

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika w Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Człowieka

Nr ref. APF -4/2012

[wersja w pliku PDF]

Kierownik w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej
03.03.2012

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej

Nr ref. APF -5/2012

[wersja w pliku PDF]

Kierownik w Katedrze i Zakładzie Chemii Leków
02.03.2012

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika w Katedrze i Zakładzie Chemii Leków

Nr ref. APF -1/2012

[wersja w pliku PDF]

Kierownik w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
02.03.2012

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej.

Nr ref. APF -6/2012

[wersja w pliku PDF]

Kierownik w Zakładzie Farmakodynamiki
02.03.2012

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika w Zakładzie Farmakodynamiki

Nr ref. APF -3/2012

[wersja w pliku PDF]

Kierownik Studium Medycyny Katastrof - Starszy wykładowca
28.11.2011

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Studium Medycyny Katastrof - Starszego wykładowcę

Nr ref. APL/1210/24/1/11

[poblierz wersję pliku w PDF]

The Head of the Department of Disaster Medicine Senior Lecturer
28.11.2011

Dean of the First Faculty of Medicine of the Medical University of Warsaw announces a competition for the position of the Head of the Department of Disaster Medicine - Senior Lecturer

Reference no. APL/1210/24/1/11

[ Job offer ]

Ordynator - Kierownik w Katedrze i Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej
31.08.2011

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Ordynator - Kierownik w Katedrze i Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej.

[Pobierz wersję pliku w PDF]

Ordynator - kierownik w Katedrze i Klinice Neurologii
10.06.2011

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ogłasza ogólnopolski konkurs na obsadę stanowiska ordynatora - kierownika w Katedrze i Klinice Neurologii.

[ pobierz wersję w pliku PDF ]

Stanowiska w jednostkach Wydziału Nauki o Zdrowiu
10.06.2011

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowiska

 • Kierownika Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia
  Termin składania ofert: do 10 czerwca 2011 r.
  [ pobierz wersję w pliku PDF ]

 • Kierownika Zakładu Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  Termin składania ofert: do 10 czerwca 2011 r.
  [ pobierz wersję w pliku PDF ]

 • Adiunkt w Zakładzie Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego
  Termin składania ofert: do 10 czerwca 2011 r.
  [ pobierz wersję w pliku PDF ]
Kierownicy zakładów II Wydziału Lekarskiego
29.04.2011

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ogłasza konkurs na stanowiska:

 • Kierownika
  - w Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii
  - w Zakładzie Radiologii Pediatrycznej
  - w Zakładzie Epidemiologii Instytutu Medycyny Społecznej

  [ pobierz wersję w pliku PDF ]
Stanowiska w II Wydziale Lekarskim
25.02.2011

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ogłasza konkurs na stanowisko:

 • Ordynator-kierownik w Katedrze i Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej
  Termin składania ofert: do 18 marca 2011 r.
  [ pobierz wersję w pliku PDF ]
 • Kierownik w Katedrze i Zakładzie Patologii Ogólnej i Doświadczalnej
  Termin składania ofert: do 18 marca 2011 r.
  [ pobierz wersję w pliku PDF ]
 • Adiunkt w Klinice Neurochirurgii
  Termin składania ofert: do 4 marca 2011 r.
  [ pobierz wersję w pliku PDF ]
 • Kierownik
  w Zakładzie Rehabilitacji Klinicznej
  Termin składania ofert: do 25 lutego 2011 r.
  [ pobierz wersję w pliku PDF ]
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback