Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Przypominamy o Ankiecie Studenckiej 2016/2017

Szanowna Studentko, Szanowny Studencie!

Samorząd Studentów, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia oraz Biuro Jakości i Innowacyjności Kształcenia zapraszają Studentów wszystkich kierunków, specjalności i lat do udziału w kolejnej edycji ankiet studenckich: Ankiecie Oceny Zajęć i Nauczycieli Akademickich, Ankiecie Oceny Praktyk oraz Ankiecie Oceny Warunków Studiowania. Ankiety można wypełniać do 30 września 2017 r.

Wszystkie ankiety są anonimowe, dostępne w Wirtualnym Dziekanacie (ssl.wum.edu.pl) i przeprowadzane zgodnie z procedurą badania opinii studentów WUM (Zarządzenie nr 92/2014 Rektora). Z treścią ankiet można zapoznać się na Platformie Q.

Ankieta Oceny Zajęć i Nauczycieli Akademickich (AOZINA):

Ankieta Oceny Praktyk (AOP):

 • Udział w ankiecie jest dobrowolny
 • Pozwala na ocenę praktyk realizowanych w ramach programu studiów, poza WUM

Ankieta Oceny Warunków Studiowania (AOWS):

 • Udział w ankiecie jest dobrowolny
 • Służy zebraniu opinii na temat jakości wsparcia oferowanego studentom (m.in. pracy Dziekanatów i sekretariatów, infrastruktury, biblioteki, informacji dla studentów, itp.)

Wyniki ankiet są brane pod uwagę w ocenie i doskonaleniu jakości kształcenia w WUM, w tym służą:

 • jako jeden z elementów okresowej oceny nauczycieli akademickich,
 • jako jedno z kryteriów przy przyznawaniu stypendiów doktoranckich,
 • do wyłonienia i nagrodzenia najlepszych nauczycieli,
 • do podjęcia działań w stosunku do najgorzej ocenianych nauczycieli,
 • do wskazania zajęć podlegających hospitacjom (zgodnie z procedurą hospitacji),
 • do wprowadzenia zmian w programach kształcenia,
 • do planowania szkoleń doskonalących dla nauczycieli akademickich,
 • do identyfikacji mocnych i słabych stron procesu kształcenia,
 • do podjęcia wymaganych – indywidualnych i instytucjonalnych – działań doskonalących.

Zapraszamy również do zapoznania się z raportami z wyników ankiet z poprzednich lat. Dostęp do szczegółowych wyników mają m.in. ocenieni nauczyciele, ich przełożeni, Wydziałowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia oraz Przewodniczący Uczelnianego i Wydziałowych Samorządów Studentów.

UWAGI dot. AOZINA:

Serdecznie prosimy o wybór i ocenę tylko tych wykładowców, z którymi mieli Państwo zajęcia z danego przedmiotu. Jeżeli nazwisko prowadzącego nie wyświetla się w zakładce „Nauczyciele przypisani do przedmiotu” można je wyszukać w zakładce „Wszyscy nauczyciele WUM”. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Jakości.

Prosimy również o niewypełnianie kwestionariuszy przedmiotów, których nie realizowali Państwo na WUM. W przypadku nieścisłości w liście przedmiotów objętych ankietą (np. braku przedmiotów, występowania przedmiotów realizowanych zagranicą – w ramach ERASMUS-a, itp.) prosimy o kontakt z Dziekanatem w celu aktualizacji listy.

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback
feedback