Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Non Omnis Moriar

 

Rektor, Senat, studenci i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

z żalem przyjęli wiadomość o śmierci

prof. dr. hab. n. farm.
Romana Kaliszana

byłego Rektora, Prorektora ds. Nauki, Prodziekana Wydziału Farmaceutycznego
oraz Kierownika Katedry Biofarmacjii Farmakodynamiki
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Żegnamy wybitnego Uczonego, znakomitego chemika, farmakologa i biofizyka,
nauczyciela akademickiego i wychowawcę wielu pokoleń farmaceutów.

 Rodzinie i Bliskim Profesora

składamy wyrazy głębokiego współczucia

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Dr. hab. n. med. Andrzeja Budkiewicza

 wieloletniego nauczyciela akademickiego 
w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej w Warszawie,
niestrudzonego badacza, twórcę innowacyjnych teorii w protetyce stomatologicznej,
wspaniałego dydaktyka i lekarza, ogromnie ciepłego i życzliwego Człowieka.

Rodzinie

składamy wyrazy głębokiego współczucia

 Prof. dr hab. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska z zespołem Katedry Protetyki Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Rektor, Senat, studenci i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z żalem przyjęli wiadomość o śmierci

wybitnego Lekarza Patologa i Naukowca

Prof. dr. hab. n. med.
Bogdana Woźniewicza

związanego z naszą Uczelnią w latach 1967-1981,
Kierownika Samodzielnej Pracowni Patomorfologii Instytutu Pediatrii w latach 1973-1981.
Żegnamy Człowieka, który w znaczący sposób przyczynił się do powstania oraz rozwoju patologii pediatrycznej w Polsce.

 Cześć Jego pamięci!

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora

przekazujemy wyrazy współczucia i wparcia.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter