Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Konferencja „Współczesny etos zawodu położnej”

15 maja br. z okazji Międzynarodowego Dnia Położnej odbyła się VII Konferencja Naukowa Wydziału Nauki o Zdrowiu zatytułowana „Współczesny etos zawodu położnej”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął JM  Rektor – prof. Mirosław Wielgoś oraz Dziekan WNoZ – prof. Piotr Małkowski.

Spotkanie otworzyła i poprowadziła dr Barbara Mazurkiewicz – opiekun Studenckiego Koła Naukowego Etyki przy Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, które wraz z Kołem Naukowym Położnych zorganizowało konferencję. Witając przybyłych na sympozjum, wyraziła radość ze spotkania, podczas którego położne mogą podzielić się owocami swojej pracy i świętować. Podziękowała także osobom szczególnie zaangażowanym  w przygotowanie wydarzenia: dr Grażynie Bączek, dr Agnieszce Nowackiej i mgr Dorocie Cholewickiej. Wszystkim zgromadzonym przekazała życzenia i pozdrowienia, które wystosował Rektor – prof. Mirosław Wielgoś.

Słowa uznania i życzenia skierowali do zebranych również: dr hab. Ewa Dmoch-Gajzlerska - Kierownik Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, Ewa Janiuk Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, prof. Krzysztof Czajkowski – Kierownik II Kliniki Położnictwa i Ginekologii pełniący jednocześnie funkcję Prodziekana ds. Studiów Licencjackich i Magisterskich I WL, mgr Beata Szlendak zastępca Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych oraz dr Zofia Sienkiewicz z Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego.

Wykład inauguracyjny przygotowany pod opieką  mgr Doroty Cholewickiej wygłosiły Kamila Pijanowska i Magdalena Suchta ze Studenckiego Koła Naukowego Etyki. Wystąpienie nosiło tytuł „Etos zawodu położnej na przestrzeni dziejów”.

W czasie konferencji odbyły się dwie sesje tematyczne oraz jedna sesja plakatowa w formule konkursu zatytułowana „Różne aspekty opieki położniczej nad kobietą w zdrowiu i chorobie”. Pierwsze miejsce przyznano plakatowi wykonanemu przez Zuzannę Strząskę- Kliś, Grzegorza Bartkowiaka i Grażynę Dykowską z Zakładu Zdrowia Publicznego pt. „Opieka nad pacjentka geriatryczną- rola pielęgniarki czy położnej?”

Sympozjum było także okazją do wyróżnienia dwóch studentek, które w minionych latach były szczególnie zaangażowane w działalność Studenckiego Koła Naukowego Etyki i organizację poprzednich edycji konferencji. Z rąk dr Barbary Mazurkiewicz oraz mgr Doroty Cholewickiej nagrody odebrały Paulina Siczek oraz Malwina Sierzan.

Fot. Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM

001.jpg
002.jpg
003.jpg
004.jpg
005.jpg
006.jpg
007.jpg
008.jpg
009.jpg
010.jpg
011.jpg
012.jpg
013.jpg
014.jpg
015.jpg
016.jpg
017.jpg
018.jpg
019.jpg
020.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter