Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Konferencja „Implikacje w zdrowiu publicznym”

10 kwietnia z inicjatywy Studenckiego Koła Naukowego Managerów Zdrowia działającego przy Zakładzie Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WUM  odbyła się konferencja zatytułowana „Implikacje w zdrowiu publicznym”.

Wydarzeniu patronowali: Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu – prof. Piotr Małkowski oraz Prodziekan WNoZ ds. Oddziału Zdrowia Publicznego – dr hab. Joanna Gotlib. 

Grono prelelegentów-ekspertów stanowili: dr hab. Joanna Goltlib, prof. Bolesław Samoliński – kierownik Zakładu Profilaktyki i Zagrożeń Środowiskowych oraz Dariusz Poznański – zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego MZ.

Wystąpienie doc. J. Gotlib dotyczyło profesjonalizacji zdrowia publicznego na świecie i w Polsce. Prof. B. Samoliński skupił się na bardzo aktualnym ostatnio temacie  smogu i kwestii, czy stanowi on rzeczywiste wyzwanie dla zdrowia publicznego. Prezentacja Mariusza Poznańskiego z Ministerstwa Zdrowia odnosiła się  w głównej mierze realizacji zadań Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

W trakcie sesji studenckiej przedstawiono 14 prezentacji dotyczących wybranych aspektów zdrowia publicznego: m. in. wyzwań systemowych w kontekście kryzysu migracyjnego, wiedzy rodziców na temat antybiotykoterapii oraz sytuacji zdrowotnej i społecznej seniorów w Polsce.

Publiczna prezentacja stanowiła wyróżnienie w ramach konkursu prac, do którego zgłosili się studenci. Prelegenci otrzymali także certyfikaty  oraz nagrody w postaci publikacji pokonferencyjnej oraz pomocy piśmienniczych.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube