Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

XI Wiosna z Fizjoterapią

7 kwietnia w Centrum Dydaktycznym rozpoczęła się jedenasta edycja Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej „Wiosna z Fizjoterapią”. Tegoroczna, dwudniowa konferencja upływa pod hasłem „Aktualne kierunki rozwoju fizjoterapii i rehabilitacji. Fizjoterapia w pediatrii”.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś, a patronat naukowy objęły Polskie Towarzystwo Fizjoterapii oraz Polskie Towarzystwo Rehabilitacji. Organizatorem sympozjum są Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii przy Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego WUM oraz Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego WUM. Konferencja odbywa się pod auspicjami Dekady Kości i Stawów.

Ceremonię otwarcia zaszczycili swoją obecnością m.in.: prof. Krzysztof J. Filipiak – Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju, który reprezentował władze rektorskie, prof. Artur Mamcarz – Prodziekan II WL, dr hab. Dariusz Białoszewski – Prodziekan ds. Oddziału Fizjoterapii II WL, dr hab. Katarzyna Koziak – Prodziekan ds. Przewodów Doktorskich i Współpracy z Zagranicą WNoZ oraz członkowie Rady Naukowej „Wiosny z Fizjoterapią”, w tym: prof. Jerzy Kiwerski – Rektor Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie, dr hab. Bartosz Molik – Dziekan Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, dr hab. Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka – Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Fizjoterapii dla Obszaru Województwa Mazowieckiego, dr hab. Dariusz Czaprowski – Kierownik Centrum Postawy Ciała, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusickiego, dr hab. Małgorzata Łukowicz – Kierownik Kliniki Rehabilitacji Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”, dr hab. Maciej Krawczyk – Prezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów, dr Agnieszka Stępień z Zakładu Rehabilitacji w Pediatrii i Neurologii Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, dr Piotr Tederko – Przewodniczący Zarządu Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.

Prorektor prof. Krzysztof J. Filipiak przekazał na ręce dr. hab. Dariusza Białoszewskiego list JM prof. Mirosława Wielgosia skierowany do uczestników konferencji. Ponadto podkreślił, że zarówno historia konferencji, jak i jej Rada Naukowa, w której składzie zasiada grono wybitnych specjalistów zajmujących się fizjoterapią i rehabilitacją świadczą o istotnym, stale wzrastającym znaczeniu „Wiosny z Fizjoterapią”. Wyraził nadzieję, że poruszane podczas konferencji tematy przełożą się w przyszłości na granty naukowe oraz publikacje.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił także prof. Artur Mamcarz, przekazując jednocześnie na ręce dr. hab. Dariusza Białoszewskiego list od Dziekana II WL prof. Marka Kucha.

Dr hab. Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka zwróciła uwagę na istotne znaczenie współpracy pomiędzy ośrodkami naukowymi podczas realizacji prac naukowych. Dr Piotr Tederko podkreślił interdyscyplinarny charakter zawodu fizjoterapeuty i rehabilitanta. Natomiast prof. Jerzy Kiwerski zauważył, że poruszane podczas konferencji zagadnienia pomogą znacznie poszerzyć wiedzę dotyczącą najnowszych odkryć naukowych i technicznych.

Podczas sympozjum prace oryginalne zaprezentowali studenci studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich. Wykład inauguracyjny pt. „Odpowiedzialność zawodowa fizjoterapeutów” wygłosił dr hab. Maciej Krawczyk. Wysłuchaliśmy także wykładu zawodowca, który przygotował dr hab. Dariusz Czaprowski („Wczesne wykrywanie oraz rola fizjoterapii w leczeniu skolioz idiopatycznych – rekomendacje SOSORT 2016”). Części plenarnej towarzyszyła sesja plakatowa.

W sobotę, 8 kwietnia, organizatorzy zaplanowali przeprowadzenie w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym warsztatów przygotowanych we współpracy pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Polskiej Akademii Medycyny Osteopatycznej, Kliniki Sportu, IFMSA Poland, HABILIS oraz firmy Ortokursy.

Cezary Ksel
Biuro Prasowe

Fot. Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM

IMG_0300.jpg
IMG_0304.jpg
IMG_0308.jpg
IMG_0310.jpg
IMG_0340.jpg
IMG_0352.jpg
IMG_0378.jpg
IMG_0404.jpg
IMG_0406.jpg
IMG_0414.jpg
IMG_0432.jpg
IMG_0443.jpg
IMG_0446.jpg
IMG_0454.jpg
IMG_0481.jpg
IMG_0506.jpg
IMG_0517.jpg
IMG_0521.jpg
IMG_0537.jpg
IMG_0552.jpg
IMG_0557.jpg
IMG_0563.jpg
IMG_0570.jpg
IMG_0627.jpg
IMG_0654.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube