Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Inauguracja Roku Akademickiego studiów doktoranckich na I Wydziale Lekarskim

12 listopada 2012 r. odbyła się Immatrykulacja doktorantów I roku na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Spotkanie poprowadził Dziekan I Wydziału Lekarskiego – prof. dr hab. Mirosław Wielgoś. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą – prof. Sławomir Majewski, Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych prof. Marek Kulus oraz Prorektor ds. Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem – dr hab. Sławomir Nazarewski, Prodziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego – prof. Grażyna Nowicka, Prodziekan II Wydziału Lekarskiego dr hab. Wojciech Braksator, Prodziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu dr hab. Jacek Rózga, Dyrektor Studium Medycyny Molekularnej prof. Bożena Kamińska-Kaczmarek, Kanclerz WUM mgr Małgorzata Kozłowska, Wicedyrektor SMM mgr Monika Sączek-Maj.

W imieniu JM Rektora – prof. Marka Krawczyka, wystąpił Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą – prof. Sławomir Majewski, który powitał nowych doktorantów w gronie członków Uczelni. Powitalne przemówienia wygłosili również Dziekan I Wydziału Lekarskiego prof. dr hab. Mirosław Wielgoś, Kierownik Studium Doktoranckiego I WL dr hab. Katarzyna Życińska oraz Przedstawiciel Samorządu Doktorantów I WL Rafał Machowicz. Podczas Immatrykulacji odebrano ślubowanie i wręczono indeksy 48 doktorantom.

Oprawę muzyczną zapewnił Chór WUM pod kierownictwem Pana Daniela Synowca. Po uroczystości wykonano pamiątkowe zdjęcia.


Fot.: Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

Inauguracja Roku Akademickiego studiów doktoranckich na I Wydziale Lekarskim
Inauguracja Roku Akademickiego studiów doktoranckich na I Wydziale Lekarskim
Inauguracja Roku Akademickiego studiów doktoranckich na I Wydziale Lekarskim
Inauguracja Roku Akademickiego studiów doktoranckich na I Wydziale Lekarskim
Inauguracja Roku Akademickiego studiów doktoranckich na I Wydziale Lekarskim
Inauguracja Roku Akademickiego studiów doktoranckich na I Wydziale Lekarskim
Inauguracja Roku Akademickiego studiów doktoranckich na I Wydziale Lekarskim
Inauguracja Roku Akademickiego studiów doktoranckich na I Wydziale Lekarskim
Inauguracja Roku Akademickiego studiów doktoranckich na I Wydziale Lekarskim
Inauguracja Roku Akademickiego studiów doktoranckich na I Wydziale Lekarskim
Inauguracja Roku Akademickiego studiów doktoranckich na I Wydziale Lekarskim
Inauguracja Roku Akademickiego studiów doktoranckich na I Wydziale Lekarskim
Inauguracja Roku Akademickiego studiów doktoranckich na I Wydziale Lekarskim
Inauguracja Roku Akademickiego studiów doktoranckich na I Wydziale Lekarskim
Inauguracja Roku Akademickiego studiów doktoranckich na I Wydziale Lekarskim
Inauguracja Roku Akademickiego studiów doktoranckich na I Wydziale Lekarskim
Inauguracja Roku Akademickiego studiów doktoranckich na I Wydziale Lekarskim
Inauguracja Roku Akademickiego studiów doktoranckich na I Wydziale Lekarskim
Inauguracja Roku Akademickiego studiów doktoranckich na I Wydziale Lekarskim
Inauguracja Roku Akademickiego studiów doktoranckich na I Wydziale Lekarskim
Inauguracja Roku Akademickiego studiów doktoranckich na I Wydziale Lekarskim
Inauguracja Roku Akademickiego studiów doktoranckich na I Wydziale Lekarskim
Inauguracja Roku Akademickiego studiów doktoranckich na I Wydziale Lekarskim
Inauguracja Roku Akademickiego studiów doktoranckich na I Wydziale Lekarskim
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube